Brugsvilkår

1. Nyhedsbrev

1.1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores side kan du abonnere på et gratis nyhedsbrev. Her videregives dataene fra inputmasken til os, når du abonnerer på nyhedsbrevet. I dette tilfælde indhentes følgende data under registreringen:

1. IP-adressen på den besøgende computer

2. Dato og tidspunkt for registrering

Med hensyn til behandling af data er dit samtykke opnået i forbindelse med registreringsprocessen, og der linkes til databeskyttelseserklæringen. I forbindelse med behandling af data til afsendelse af nyhedsbreve videregives ingen data til tredjepart. Dataene bruges udelukkende til afsendelse af nyhedsbrevet.

1.2. Formål med databehandling

At få brugerens e-mail-adresse er til afsendelse af nyhedsbrevet.

Indsamling af andre personlige data i forbindelse med registreringsprocessen er beregnet til at forhindre misbrug af tjenesterne eller den anvendte e-mail-adresse.

4.4. Opbevaringstid

Dataene slettes, når det ikke længere er nødvendigt at få dem for at nå målet. Således gemmes brugerens e-mail-adresse, så længe abonnementet på nyhedsbrevet er aktivt.

4.5. Mulighed for indsigelse og fjernelse

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af den respektive bruger. For at gøre dette kan den tilsvarende nøgle findes på webstedet i afsnittet mailing.

5. Registrering

5.1. Beskrivelse og omfang af databehandling

På vores hjemmeside tilbyder vi brugerne muligheden for at registrere ved hjælp af personlige data. Disse data indtastes her i en krypteret inputmaske og overføres til og lagres af tjenesteudbyderen. Under registreringsprocessen indsamles følgende data:

1. E-mail

2. Adgangskode

3. Påtale, fornavn, efternavn

4. Adresse

Under registreringen gemmes også følgende data:

1. brugerens IP-adresse

2. Dato og tidspunkt for registrering

Under registreringsprocessen modtager brugeren samtykke til behandling af disse data.

Baseret på disse data bruger vi kun dit fornavn, efternavn, e-mail-adresse, bruger-id og dit køn. Disse oplysninger er nødvendige for at indgå en aftale, så vi kan identificere dig.

1.3. Opbevaringstid

Data slettes, når målrettet hentning ikke længere er påkrævet. Dette sker under registreringsprocessen for at opfylde en kontrakt eller for at opfylde foranstaltninger forud for kontrakt, hvis disse data ikke længere er nødvendige for at opfylde kontrakten. Selv efter kontraktens opsigelse kan det være nødvendigt at opbevare den kontraherende parts kontraktmæssige data for at opfylde kontraktlige eller juridiske forpligtelser.

Mulighed for indsigelse og fjernelse

Som bruger har du til enhver tid mulighed for at annullere din registrering. Du kan til enhver tid ændre dine data. Indsigelsesbane. via mail eller mail:

Ret til at gøre indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger. Dette gælder også profilering baseret på disse bestemmelser. I dette tilfælde behandler den dataansvarlige ikke længere de personoplysninger, der generer dig, medmindre han kan dokumentere tvingende, defensive årsager til behandlingen, der går ud over dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen er beregnet til at indsende, udøve eller forsvare lovkrav. Hvis personoplysninger, der vedrører dig, behandles til direkte markedsføringsformål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger til sådanne markedsføringsformål. Dette gælder også profilering, hvis det er forbundet med sådan direkte markedsføring. Hvis du modsætter dig behandling til direkte markedsføringsformål, behandles dine personlige data ikke længere til disse formål.

Ret til at trække tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække din fortrolighedserklæring tilbage. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, påvirkes lovligheden af ​​behandlingen udført på baggrund af dit samtykke inden tilbagekaldelse.

Automatiseret løsning i udvalgte tilfælde, herunder profilering

Du har ret til at adlyde en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, der er juridisk bindende for dig, eller som på lignende måde påvirker dig. Dette gælder ikke, hvis løsningen

1. nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og den ansvarlige,

2. er lovligt på grundlag af EU-lovgivning eller lovgivningen i de medlemsstater, som den ansvarlige er underlagt, og disse love indeholder passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, eller

udføres med dit udtrykkelige samtykke.

I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1 og 3, skal den ansvarlige person træffe passende foranstaltninger til at beskytte dine rettigheder og friheder såvel som dine legitime interesser, som mindst skal omfatte retten til at tilskynde denne person til at gribe ind på vegne af af den ansvarlige person til at angive din holdning og anfægte beslutningen.

Sidste udgave: 21-07-2021